Bài 29 Oxi - ozon - Bài 1...

Bài 29. Oxi - ozon - Bài 1 Trang 127 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron với nguyên tử thích hợp:

Cấu hình electron Nguyên tử
A d
B c
C b
D a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP