Bài 39 Luyện tập tốc độ phản ứng...

Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học - Bài 6 Trang 1...

0
Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học - Bài 6 Trang 167 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

b. và c. Chất rắn không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng.

d. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

e. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP