Bài 38 Cân bằng hóa học - Bài...

Bài 38. Cân bằng hóa học - Bài 4 Trang 163 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố bên ngoài lên cân bằng.

- Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là nồng độ, áp suất và nhiệt độ.

- Chất xúc tác hoặc chất ức chế không làm dịch chuyển cân bằng mà chúng chỉ làm nhanh hoặc chậm quá trình đạt đến cân bằng hóa học. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch với số lần bằng nhau nên nó có tác dụng làm cho phản ứng thuận nghịch đạt tới trạng thái cân bằng nhanh chóng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP