Bài 38 Cân bằng hóa học - Bài...

Bài 38. Cân bằng hóa học - Bài 5 Trang 163 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nội dung nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê: Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.

Ví dụ:

\(C(r) +CO_2 \overset{\leftrightarrow}{\rightarrow} 2CO(k)\) \(\Delta H>0\)

Khi thêm vào hệ một lượng khí \(CO_2\): cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Khi tăng nhiệt độ: cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Khi giảm áp suất chung của hệ: cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP