Bài 38 Cân bằng hóa học - Bài...

Bài 38. Cân bằng hóa học - Bài 1 Trang 162 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học là ý đúng.

Vì vậy chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP