Bài 34 Luyện tập oxi và lưu huỳnh...

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh - Bài 7 Trang 147 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Khí \(H_2S\)\(SO_2\) không thể tồn tại trong cùng một bình chứa vì \(H_2S\) là chất khử mạnh, khi chúng tiếp xúc nhau sẽ xảy ra phản ứng:

\(2H_2S+SO_2 \rightarrow 3S+2H_2O\)

b. Khí \(O_2\)\(Cl_2\) có thể tồn tại trong một bình vì \(O_2\) không tác dụng trực tiếp với \(Cl_2\).

c. Khí \(HI\)\(Cl_2\) không tồn tại trong một bình vì \(Cl_2\) là chất oxi hóa mạnh và \(HI\) là chất khử mạnh.

\(Cl_2+2HI \rightarrow 2HCl+I_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP