Bài 33 Axit sunfuric - Muối sunfat -...

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat - Bài 6 Trang 143 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Tính số gam \(H_2SO_4\) trong dung dịch:

\(m_{H_2SO_4}=\dfrac{100\times 1,84 \times 98}{100}=180,32(g)\)

Gọi số gam \(H_2O\) cần lấy để pha thêm x (g).

Dung dịch cần pha là 20% nên:

20g \(H_2SO_4\) phải pha với 80g \(H_2O\)

\(180,32g H_2SO_4\) phải pha với xg \(H_2O\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{80.180,32}{20}=712,28(g)\)

Khối lượng nước cần dùng để pha loãng là 721,28g.

Vì khối lượng riêng của \(H_2O\)\(1g/cm^3\) nên thể tích nước cần dùng để pha loãng là \(721,28cm^3.\)

b. Khi pha loãng phải rót từ từ \(H_2SO_4\) đặc vào nước và khuấy nhẹ, tuyệt đối không được làm ngược lại (rót nước vào \(H_2SO_4\) đặc).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP