Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit...

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 6 T...

0
Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 6 Trang 139 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Phương trình hóa học

\(S+O_2 \rightarrow SO_2\)

\(SO_2+H_2S \rightarrow 3S+2H_2O\)

b. Tính khử của \(SO_2\):

\(SO_2\) do các nhà máy thải vào khí quyển. Nhờ xúc tác là oxit kim loại có trong khói bụi của nhà máy, nó bị \(O_2\) của không khí oxi hóa thành \(SO_3\).

\(2SO_2+O_2\rightarrow 2SO_3\)

\(SO_3\) tác dụng với nước mưa tạo ra \(H_2SO_4.H_2SO_4\) tan trong nước mưa tạo mưa axit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP