Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit...

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 5 T...

0
Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 5 Trang 139 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Cân bằng phương trình hóa học:

\(\overset{+4}{S}O_2+K\overset{+7}{Mn}O_4+H_2O \rightarrow K_2 \overset{+6}{S}O_4 +\overset{+2}{Mn}SO_4+H_2SO_4\)

\(5SO_2+2KMnSo_4+2H_2O \rightarrow K_2SO_4+2MnSO_4+2H_2SO_4\)

b. \(SO_2\): là chất khử

\(KMnO_4\): là chất oxi hóa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP