Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 10 Trang 90 - Sách gi...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 10 Trang 90 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Có thể điều chế \(MgCl_2\) bằng các phản ứng như sau:

- Phản ứng hóa hợp: \(Mg+Cl_2 \overset{t^0}{\rightarrow}MgCl_2\)

- Phản ứng thế: \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2 \uparrow\)

- Phản ứng trao đổi: \(BaCl_2+MgSO_4\rightarrow MgCl_2+BaSO_4 \downarrow\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP