Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 6 Trang 89 - Sách giá...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 6 Trang 89 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Sự oxi hóa của Cu và sự khử \(\overset{+}{Ag}\) trong \(AgNO_3\)

b. Sự oxi hóa Fe và sự khử \(\overset{+2}{Cu}\) trong \(CuSO_4\)

c. Sự oxi hóa của Na và sự khử \(\overset{+1}{H}\) trong \(H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP