Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 5 Trang 89 - Sách giá...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 5 Trang 89 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất;

\(\overset{-3}{N}H_4Cl, \overset{+2}{N}O, \overset{+4}{N}O_2,\overset{+5}{N_2}O_5,H\overset{+5}{N}O_3,H\overset{+3}{N}O_2,\overset{-3}{N}H_3.\)

- Số oxi hóa của clo trong các hợp chất:

\(H\overset{-1}{Cl},H\overset{+1}{Cl}O, h\overset{+3}{Cl}O_2,H\overset{+5}{Cl}O_3,H\overset{+7}{Cl}O_4,\)

- Số oxi hóa của mangan trong hợp chất:

\(\overset{+4}{Mn}O_2,K\overset{+7}{Mn}O_4,K_2\overset{+6}{Mn}O_4,\overset{+2}{Mn}SO_4\)

- Số oxi hóa của crom trong các hợp chất:

\(K_2\overset{+6}{Cr_2}O_7, \overset{+3}{Cr_2}(SO_4)_3,\overset{+3}{Cr_2}O_3.\)

- Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các hợp chất:

\(H_2\overset{-1}{S},\overset{+4}{S}O_2,H_2\overset{+4}{S}O_3, H_2\overset{+6}{S}O_4,Fe\overset{-2}{S},Fe\overset{-1}{S_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP