Bài 24 Sơ lược về hợp chất có...

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo - Bài 3 Trang 108 - Sách g...

0
Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo - Bài 3 Trang 108 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Điều chế HCl từ NaCl, \(H_2SO_4\)đặc, \(H_2O\).

\(NaCl+H_2SO_4 \overset{t^0}{\rightarrow}NaHSO_4+HCl\uparrow\)

hấp thụ khí hiđro clorua vào nước được dung dịch HCl.

- Từ HCl và \(MnO_2\) điều chế \(Cl_2\):

\(MnO_2+4HCl\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

- Từ \(Cl_2\) và dung dịch NaOH điều chế nước Gia-ven:

\(Cl_2+2NaOH\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP