Bài 24 Sơ lược về hợp chất có...

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo - Bài 4 Trang 108 - Sách g...

0
Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo - Bài 4 Trang 108 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các phản ứng oxi hóa - khử là: a, b, c, d, g.

a. \(\overset{0}{Cl_2}+H_2O \rightarrow H\overset{-1}{Cl}+H\overset{+1}{Cl}O\)

\(Cl_2+H_2O \rightarrow HCl+HClO\)

\(Cl_2\): vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

\(CaOCl_2+2HCl\rightarrow CaCl_2+Cl_2+H_2O\)

\(CaOCl_2\): là chất oxi hóa

\(HCl\) : là chất khử

c. \(3\overset{0}{Cl_2}+6KOH \rightarrow 5K\overset{-1}{Cl}+K\overset{+5}{Cl}O_3+3H_2O\)

\(Cl_2\); vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

d. \(H\overset{-1}{Cl}+K\overset{+5}{Cl}O_3 \rightarrow K\overset{-1}{Cl}+\overset{0}{Cl_2}+H_2O\)

\(6HCl+KClO_3 \rightarrow KCl+3Cl_2+3H_2O\)

\(HCl\) : là chất khử

\(KClO_3\): là chất oxi hóa

\(CaOCl_2\): vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP