Bài 24 Sơ lược về hợp chất có...

Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo - Bài 5 Trang 108 - Sách g...

0
Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo - Bài 5 Trang 108 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các phản ứng điều chế:

\(CaO+H_2O \rightarrow Ca(OH)_2\) (1)

\(NaCl+H_2SO_4 \overset{t^0}{\rightarrow} NaHSO_4+HCl \uparrow\) (2)

\(MnO_2+4HCl \overset{t^0}{\rightarrow} MnCl_2+Cl_2 \uparrow +2H_2O\) (3)

\(Ca(OH)_2+Cl_2 \rightarrow CaOCl_2+H_2O\) (4)

Ta có: \(n_{CaOCl_2}=\dfrac{254}{127}=2(mol)\)

Từ (3) và (4) suy ra:

\(n_{MnO_2}=2(mol)\)

\(\Rightarrow m_{MnO_2}=2 \times 87=174(g)\)

Từ (2), (3) và (4) suy ra:

\(n_{H_2SO_4}=8(mol),n_{NaCl}=8(mol)\)

Suy ra \(m_{NaCl}=8 \times 58,5=468(g)\)

\(m_{H_2SO_4}=8 \times 98=784(g)\)

Từ (1) và (4) suy ra:

\(n_{CaO}=2(mol)\) nên \(m_{CaO}=2\times 56=112(g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP