Bài 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và...

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 3 Trang 10...

0
Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 3 Trang 106 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các phản ứng điều chế hiđro clorua:

\(2KCl+H_2SO_{4 đặc} \overset{t^0}{\rightarrow} K_2SO_4+2HCl \uparrow\)

\(2KCl+2H_2O \overset{đ pd d}{\rightarrow}2KOH+H_2 \uparrow +Cl_2 \uparrow\)

\(H_2+Cl_2\overset{t^0}{\rightarrow} 2HCl\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP