Bài 22 Clo - Bài 3 Trang 101...

Bài 22. Clo - Bài 3 Trang 101 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi sục khí \(Cl_2\) vào nước xảy ra đồng thời hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học. Khí clo tan vừa phải trong nước làm cho nước có màu vàng nhạt và một phần clo tác dụng với nước:

\(CL_2 +H_2O \overset{\leftarrow}{\rightarrow}HCl+HClO\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP