Bài 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và...

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 1 Trang 10...

0
Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 1 Trang 106 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cách 1:

Gọi x là số mol của Mg và y là số mol của Fe.

Phương trình phản ứng:

\(Mg\) + \(2HCl\) \(\rightarrow\) \(MgCl_2\) + \(H_2 \uparrow\) (1)

xmol \(\rightarrow\) xmol xmol

\(Fe\) + \(2HCl\) \(\rightarrow\) \(FeCl_2\) + \(H_2 \uparrow\) (2)

ymol \(\rightarrow\) ymol ymol

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix}24x+56y=20\\ x+y=\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình, ta được: \(\left\{\begin{matrix}x=0,25\\ y=0,25\end{matrix}\right.\)

Vậy \(m_{muối clorua}=m_{MgCl_2}+m_{FeCl_2}=0,25.95+0,25.127=55,5(g)\)

Cách 2:

Giải nhanh trắc nghiệm: \(\left.\begin{matrix}Mg x (mol)\\ Fe y(mol)\end{matrix}\right\}\)24x + 56y = 20

Áp dụng định luật bảo toàn mol của e:

Tổng số mol e cho = tổng mol e nhận:

2x + 2y = 2.0,5

\(\Rightarrow x=0,25;y=0,25\)

\(\Rightarrow m_{muối}=55,5(g)\)

Cách 3:

\(n_{HCl}=2n_{H_2}=1(mol)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

\(m_{muối}=m_{kim loại}+m_{HCl}-m_{H_2}\)

\(m_{muối}=20+36,5-1=55,5(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP