Bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học...

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học - Bài 5 Trang 154 - Sách giáo khoa Hó...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch \(H_2SO_4\) 4M ở nhiệt độ thường xảy ra phản ứng hóa học:

\(Zn+H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4+H_2 \uparrow\)

a. Thay 6g kẽm hạt bằng 6g kẽm bột: Tốc độ phản ứng tăng vì đã tăng diện tích tiếp xúc.

b. Thay dung dịch \(H_2SO_4\) 4M bằng dung dịch \(H_2SO_4\) 2M: Tốc độ phản ứng giảm do giảm nồng độ.

c. Thực hiện nhiệt độ ở phản ứng cao hơn (khoảng \(50^0 C\)): Tốc độ phản ứng tăng.

d. Dùng thể tích dung dịch \(H_2SO_4\) 4M gấp đôi: Tốc độ phản ứng không thay đổi vì nồng độ chất phản ứng không đổi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP