Bài 29 Oxi - ozon - Bài 3...

Bài 29. Oxi - ozon - Bài 3 Trang 127 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Những phản ứng hóa học chứng minh:

a. Oxi và ozon đều có tính chất oxi hóa:

\(3O_2+4Al \rightarrow 2Al_2O_3\)

\(O_3+2Al \rightarrow Al_2O_3\)

b. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi:

Ở điều kiện thường, oxi không oxi hóa được Ag, nhưng ozon oxi hóa được dễ dàng:

\(O_3+2Ag \rightarrow Ag_2O+O_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP