Bài 33 Axit sunfuric - Muối sunfat -...

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat - Bài 5 Trang 143 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Trong trường hợp \(H_2SO_4\) loãng sẽ có những tính chất hóa học chung của một axit:

- Làm quỳ tím hóa đỏ.

- Tác dụng với kim loại hoạt động, giải phóng \(H_2.\)

\(H_2SO_4\) loãng \(+ Zn \rightarrow ZnSO_4+H_2\)

- Tác dụng với muối của những axit yếu:

\(H_2SO_4\) loãng \(+ K_2CO_3 \rightarrow K_2SO_4+CO_2+H_2O\)

- Tác dụng với oxit bazơ:

\(H_2SO_4\) loãng \(+CuO \rightarrow CuSO_4+H_2O\)

- Tác dụng với bazơ:

\(H_2SO_4\) loãng \(+2KOH \rightarrow K_2SO_4+2H_2O\)

b. Trong trường hợp \(H_2SO_4\) đặc chiếm nước kết tinh của nhiều muối hiđrat và làm than hóa các hợp chất:

\(CuSO_4.5H_2O \overset{H_2SO_4 đặc}{\rightarrow} CuSO_4+5H_2O\)

màu trắng màu xanh

\(C_6H_{12}O_6 \overset{H_2SO_4 đặc}{\rightarrow}6C+6H_2O\)

màu trắng màu đen

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP