Bài 22 Clo - Bài 2 Trang 101...

Bài 22. Clo - Bài 2 Trang 101 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa rất mạnh.

Ví dụ:

- Tác dụng với hiđro khi chiếu ánh sáng:

\(Cl_2+H_2\overset{t^0}{\rightarrow}2HCl\)

- Tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối clorua, trong đó kim loại có số oxi hóa cao nhất (nếu kim loại có nhiều số oxi hóa).

\(2Fe+3Cl_2\rightarrow 2FeCl_3\)

\(Cu+Cl_2\rightarrow CuCl_2\)

- Oxi hóa được nhiều phi kim (trừ oxi, cacbon, nitơ)

\(5Cl_2+2P \rightarrow 2PCl_5\)

Clo có tính oxi hóa mạnh là do nó có áp lực với electron lớn, nguyên tử clo rất dễ thu 1 electron để trở thành ion \(Cl^-\) có cấu hình electron bền của khí hiếm (Ar).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP