Bài 22 Clo - Bài 1 Trang 101...

Bài 22. Clo - Bài 1 Trang 101 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(2KNO_4+16HCl \overset{t^0}{\rightarrow}2MnCl_2+5Cl_2 \uparrow+2KCl+8H_2O\)

Vậy trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng oxi hóa HCl bằng \(KMnO_4\) hay \(MnO_2\).

Do đó, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP