Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 12 Trang 90 - Sách gi...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 12 Trang 90 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(10FeSO_4+2KMnO_4+8H_2SO_4\rightarrow 5Fe_2(SO_4)_3+K_2SO_4+2MnSO_4+8H_2O\)

\(n_{FeSO_4.7H_2O}=n_{FeSO_4}=\dfrac{1,39}{278}=0,005(mol)\)

Theo phương trình trên, ta tính được số mol \(KMnO_4\) là:

\(n_{KMnO_4}=\dfrac{1}{5}n_{FeSO_4}=\dfrac{0,005}{5}=0,001(mol)\)

Thể tích dung dịch \(KMnO_4\) tham gia phản ứng là;

\(V_{dd KMnO_4}=\dfrac{0,001}{0,1}=0,01(lít)\) hay 10ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP