Bài 21 Khái quát về nhóm halogen -...

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen - Bài 2 Trang 96 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đặc điểm: có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP