Bài 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và...

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 6 Trang 10...

0
Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 6 Trang 106 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các phản ứng xảy ra:

\(Cl_2+H_2O \overset{\leftarrow}{\rightarrow}HCl+HClO\)

\(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow 2NaCl+CO_2\uparrow +H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP