Bài 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và...

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 4 Trang 10...

0
Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 4 Trang 106 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Những phản ứng axit clohiđric tham gia phản ứng oxi hóa - khử:

\(Zn+2HCl \rightarrow ZnCl_2+H_2 \uparrow\)

\(MnO_2+4HCl \overset{t^0}{\rightarrow}MnCl_2+Cl_2 \uparrow+2H_2O\)

\(16HCl+2KMnO_4\overset{t^0}{\rightarrow}2MnCl_2+2KCl+5Cl_2 \uparrow+8H_2O\)

b. Những phản ứng axi clohiđric không tham gia phản ứng oxi hóa - khử:

\(HCl+AgNO_3 \rightarrow AgCl \downarrow+HNO_3\)

\(2HCl+Ba(OH)_2 \rightarrow BaCl_2+2H_2O\)

\(2HCl+Na_2CO_3\rightarrow 2NaCl+CO_2 \uparrow +H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP