Bài 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và...

Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 7 Trang 10...

0
Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Bài 7 Trang 106 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Ta có: \(n_{AgNO_3}=\dfrac{200.8,5}{100.170}=0,1(mol)\)

\(HCl+AgNO_3 \rightarrow AgCl \downarrow +HNO_3\)

\(C_{M(HCl)}=\dfrac{0,1}{0,15}=0,67(mol/l)\)

b. Phương trình hóa học:

\(HCl+NaHCO_3 \rightarrow NaCl+CO_2 \uparrow +H_2O\)

0,1mol \(\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\)

\(C\% _{(HCl)}=\dfrac{36,5.0,1}{50}.100=7,3\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP