Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá...

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 8 Trang 87 - Sác...

0
Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 8 Trang 87 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng thế trong hóa học vô cơ luôn luôn thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử vì số oxi hóa của nguyên tố luôn thay đổi trước và sau phản ứng.

Ví dụ:

\(\overset{0}{Zn}+2\overset{+1}{H}Cl\rightarrow \overset{+2}{Zn}Cl_2+\overset{0}{H_2}\uparrow\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP