Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 1 Trang 88 - Sách giá...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 1 Trang 88 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng trao đổi luôn luôn không là phản ứng oxi hóa - khử, vì trong phản ứng trao đổi số oxi hóa của các nguyên tố không đổi.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP