Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 3 Trang 89 - Sách giá...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 3 Trang 89 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng được cân bằng như sau:

\(3\overset{+x}{M_2}O_x+(24-2x)HNO_3\rightarrow 6\overset{+3}{M}(NO_3)_3+96-2x)\overset{+2}{N}O+(12-x)H_2O\)

Để phản ứng trên là phản ứng oxi hóa - khử:

\(6-2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3\)

Để phản ứng trên không là phản ứng oxi hóa - khử thì:

\(6-2x=0 \Leftrightarrow x=3\)

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP