Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 2 Trang 89 - Sách giá...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 2 Trang 89 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng thế trong hóa học vô cơ luôn luôn là phản ứng oxi hóa - khử vì trong phản ứng thế luôn có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP