Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 4 Trang 89 - Sách giá...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 4 Trang 89 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Chất oxi hóa là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó tăng sau phản ứng \(\rightarrow\) là câu sai vì chất oxi hóa là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó giảm sau phản ứng.

- Chất khử là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó gảm sau phản ứng \(\rightarrow\) là câu sai vì chất khử là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó tăng sau phản ứng.

Vậy, câu đúng là a và c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP