Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 8 Trang 90 - Sách giá...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 8 Trang 90 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. \(\overset{0}{Cl_2}\overset{+2e}{\rightarrow}2\overset{-1}{Cl}\): quá trình khử nên \(Cl_2\) là chất oxi hóa

\(2\overset{-1}{Br}\overset{-2e}{\rightarrow}\overset{0}{Br_2}\): quá trình oxi hóa nên HBr là chất khử

b. Cu là chất khử và \(H_2SO_4\) là chất oxi hóa

c. \(HNO_3\) là chất oxi hóa và \(H_2S\) là chất khử

d. \(FeCl_2\) là chất khử và \(Cl_2\) là chất oxi hóa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP