Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 7 Trang 89 - Sách giá...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 7 Trang 89 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Chất oxi hóa là \(O_2\), chất khử là \(H_2.\)

b. Chất oxi hóa là \(\overset{+5}{N}\), chất khử là \(\overset{-2}{O}\) đều trong phân tử \(KNO_3\)

c. Chất oxi hóa là \(\overset{+3}{N}\), chất khử là \(\overset{-3}{N}\) đều trong phân tử \(NH_4NO_2\)

d. Chất oxi hóa là \(\overset{+3}{Fe}\) trong \(Fe_2O_3\) và chất khử là Al.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP