Bài 21 Khái quát về nhóm halogen -...

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen - Bài 5 Trang 96 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Nhiệt độ nóng chảy của các halogen tăng dần.

- Nhiệt độ sôi tăng dần.

- Màu sắc đậm dần.

- Độ âm điện giảm dần.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP