Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 11 Trang 90 - Sách gi...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 11 Trang 90 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Chọn từng cặp chất để xảy ra phản ứng oxi hóa - khử:

\(CuO+H_2 \overset{t^0}{\rightarrow}Cu+H_2O\)

\(MnO_2+4HCl\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

b. \(\overset{+2}{Cu}O+\overset{0}{H_2}\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{0}{Cu}+\overset{+1}{H_2}O\)

\(\Rightarrow\) CuO: chất oxi hóa

\(H_2\): chất khử

\(\overset{+4}{Mn}O_2+4H\overset{-1}{Cl}\rightarrow \overset{+2}{Mn}Cl_2+\overset{0}{Cl_2}+2H_2O\)

\(\Rightarrow MnO_2\): chất oxi hóa, HCl: chất khử.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP