Bài 21 Khái quát về nhóm halogen -...

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen - Bài 4 Trang 96 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Cấu tạo vỏ nguyên tử và cấu tạo phân tử:

- Giống nhau: lớp ngoài cùng đều có 7 electron với cấu hình \(ns^2np^5\), trong đó có 1 electron độc thân.

- Khác nhau:

+ Nguyên tử F không có phân lớp d (vì chỉ có 2 lớp electron), các halogen khác nguyên tử đều có phân lớp d.

+ Từ F đến I số lớp electron tăng dần.

b. Tính chất vật lí

Flo Clo Brom Iot
Trạng thái khí khí lỏng rắn
Màu sắc lục nhạt vàng nhạt nâu đỏ tím đen
Nhiệt độ nóng chảy \(-220^0C\) \(-101^0C\) \(-7,3^0C\) \(113,6^0C\)
Nhiệt độ sôi \(-188^0C\) \(-34^0C\) \(59^0C\) \(185^0C\)

c. Tính chất hóa học: Các halogen đều thể hiện tính oxi hóa mạnh tạo thành hợp chất có số oxi hóa -1 nhưng giảm dần từ flo đến iot.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP