Bài 21 Khái quát về nhóm halogen -...

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen - Bài 3 Trang 96 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đặc điểm: có tính oxi hóa mạnh là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (\(F_2, Cl_2, Br_2,I_2\)).

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP