Bài 21 Khái quát về nhóm halogen -...

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen - Bài 7 Trang 96 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên vì có halogen hoạt động tương đối mạnh ở nhiệt độ thường nên chúng dễ dàng tác dụng với các đơn chất khác để tạo thành hợp chất.

Ví dụ:

- Flo có trong các khoáng như: florit (\(CaF_2\)), criolit (\(Na_3AlF_6\)),...

- Clo chủ yếu dưới dạng muối clorua: NaCl, KCl.NaCl (xinvinit),...

- Brom và Iot gặp nhau dưới dạng bromua và iotua của kim loại kiềm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP