Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit...

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 7 T...

0
Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 7 Trang 139 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- \(SO_2\) là oxit axit vì:

+ \(SO_2\) tan trong nước tạo ra axit yếu sunfurơ:

\(SO_2+H_2O \rightarrow H_2SO_3\)

+ Tác dụng với bazơ tạo muối trung hòa và muối axit:

\(SO_2+2NaOH\rightarrow Na_2SO_3+H_2O\)

\(SO_2+NaOH\rightarrow NaHSO_3\)

- \(SO_3\) là oxit axit vì:

+ \(SO_3\) tan trong nước tạo ra dung dịch axit sunfuric:

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

+ Tác dụng với dung dịch bazơ tạo muối trung hòa và muối axit:

\(SO_3+2NaOH \rightarrow Na_2SO_4+H_2O\)

\(SO_3+NaOH \rightarrow NaHSO_4\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP