Bài 33 Axit sunfuric - Muối sunfat -...

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat - Bài 2 Trang 143 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong \(H_2S_2O_7\), số oxi hóa của S là:

2(+1) + 2(x) + 7(-2) = 0 \(\Rightarrow x=+6\)

Vì vậy chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP