Bài 34 Luyện tập oxi và lưu huỳnh...

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh - Bài 1 Trang 146 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Câu diễn tả không đúng tính chất các chất trong phương trình hóa học: \(I_2\) oxi hóa \(H_2S\) thành \(H_2SO_4\) và nó bị khử thành \(HI.\)

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP