Bài 34 Luyện tập oxi và lưu huỳnh...

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh - Bài 5 Trang 147 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dùng que đóm còn than hồng để nhận biết khí \(O_2\) Còn lại hai bình là \(H_2S\)\(SO_2\) mang đốt, khí nào cháy được là \(H_2S\) , khí nào không cháy là \(SO_2\).

Phương trình hóa học: \(2H_2S+3O_2 \overset{t^0}{\rightarrow} 2SO_2+2H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP