Bài 34 Luyện tập oxi và lưu huỳnh...

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh - Bài 8 Trang 147 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Các phản ứng xảy ra:

Zn + S \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) ZnS (1)

xmol xmol

Fe + S \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) FeS (2)

ymol ymol

\(ZnS\) + \(H_2SO_4\) \(\overset{}{\rightarrow}\) \(ZnSO_4\) + \(H_2S \uparrow\) (3)

xmol xmol

\(FeS\) + \(H_2SO_4\) \(\overset{}{\rightarrow}\) \(FeSO_4 \downarrow\) + \(H_2S \uparrow\) (4)

ymol ymol

b. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn, Fe trong hỗn hợp.

Do S dư nên Zn, Fe tác dụng hết.

Ta có: \(n_{H_2S}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06(mol)\)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{matrix}65x+56y=3,72\\ x+y=0,06\end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình, ta được: x = 0,04; y = 0,02.

Vậy khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

\(m_{Zn}=0,04 \times 65=2,6(g)\)

\(m_{Fe}=0,02 \times 56=1,12(g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP