Bài 34 Luyện tập oxi và lưu huỳnh...

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh - Bài 6 Trang 147 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Dùng dung dịch \(BaCl_2\) để làm thuốc thử.

- Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử. Cho dung dịch \(BaCl_2\) lần lượt vào các mẫu thử. Mẫu thử tạo kết tủa là \(H_2SO_3\)\(H_2SO_4\), mẫu không có hiện tượng gì là \(HCl\).

\(BaCl_2+H_2SO_3 \overset{}{\rightarrow} BaSO_3\downarrow +2HCl\)

\(BaCl_2+H_2SO_4 \overset{}{\rightarrow} BaSO_4 \downarrow+2HCl\)

Nhỏ dung dịch HCl vào hai kết tủa, kết tủa tan trong dung dịch HCl là \(BaSO_3\) nên chất ban đầu là \(H_2SO_3\) không tan là \(BaSO_4\) suy ra chất ban đầu là chứa \(H_2SO_4\).

\(BaSO_3+2HCl \overset{}{\rightarrow}BaCl_2+SO_2+H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP