Bài 39 Luyện tập tốc độ phản ứng...

Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học - Bài 1 Trang 1...

0
Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học - Bài 1 Trang 166 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

"Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi bị cháy ở mặt đất" là ý đúng.

Vì vậy, chúng ta chọn A là câu sai. Câu B, C, D đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP