Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen - Bài...

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 12 Trang 119 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{MnO_2}=\dfrac{69,6}{87}=0,8(mol)\)

\(n_{NaOH}=0,5.4=2(mol)\)

\(MnO_2+4HCl \overset{t^0}{\rightarrow} MnCl_2+Cl_2+2H_2O\) (1)

0,8mol 0,8mol

\(Cl_2+2NaOH \rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\) (2)

0,8mol 1,6mol 0,8mol 0,8mol

Từ (1) và (2) suy ra:

\(n_{NaOH dư}=2-1,6=0,4(mol)\)

\(V_{d d}=V_{NaOH}=500(ml)=0,5(l)\)

\(C_{M(NaOH)}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8(mol/l)\)

\(C_{M(NaCl)}=C_{M(NaClO)}=\dfrac{0,8}{0,5}=1,6(mol/l)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP