Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen - Bài...

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 13 Trang 119 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dẫn khí oxi lẫn tạp chất là khí \(Cl_2\) đi qua dung dịch kiềm, chỉ có khí \(Cl_2\) tác dụng tạo ra muối tan vào dung dịch. Khí đi ra là \(O_2\) tinh khiết.

\(Cl_2+2NaOH \rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP