Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen - Bài...

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 9 Trang 119 - Sách giáo khoa Hó...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Vì flo tác dụng với nước:

\(2F_2+2H_2O \rightarrow 4HF+O_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP